Apie mus

Viešoji įstaiga „Gyvi“ yra nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija, įsteigta 2015 m. balandžio 3 dieną. Visi steigėjai yra kvalifikuoti specialistai ir turintys pedagoginę patirtį, dirbant su socialinės rizikos asmenimis.

Mūsų vizija: Identifikuoti sudėtingiausias socialinės atskirties problemas, padėti surasti jų sprendimo būdus, atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį, daryti įtaką viešosios politikos efektyvumui, kurios galutinis tikslas – žmogus, jo gyvenimo kokybė bei pasirinkimo galimybių didinimas atviroje žinių visuomenėje.

Mūsų tikslai:
 • Vykdyti asmenų, priklausančių socialinės rizikos grupėms, reintegraciją į visuomenę.
 • Mažinti socialinę atskirtį.
 • Rengti mokymo programas, mokymo bei konsultavimo priemones.
 • Organizuoti mokymus suaugusiems ir jaunimui.
 • Teikti metodologines konsultacijas žmogaus socialinės raidos klausimais.
 • Ugdyti asmenų, priklausančių socialinės rizikos grupėms, pilietinį sąmoningumą.

Parama

Jei pritariate mūsų idėjoms ir veikloms bei norite prisidėti prie jų įgyvendinimo, skirkite iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio viešąjai įstaigai „Gyvi“.

Prašome Jūsų užpildyti formą FR0512. Tai galite padaryti elektroniniu būdu prisijungę prie VMI arba užpildę ranka išsiųsti paštu, arba tiesiogiai pristatyti VMI skyriui.

Dėkojame visiems, kurie skirdami dalį savo gyventojų pajamų mokesčio, nori paremti Įstaigos veiklas.

Duomenys apie paramos gavėją:

Viešoji įstaiga „Gyvi“
Įmonės kodas: 303999431,
Registracijos adresas: Viršuliškių g. 41 -4, Lt – 05103, Vilnius, Lietuva
Bankas: AB Swedbank
Banko kodas: BIC-HABALTLT22
Sąskaitos numeris: LT207300010142724526

Kontaktai

VšĮ „Gyvi“
Direktorė Gražina Balčiūnienė
Adresas korespondencijai: Viršuliškių g. 41 – 4, Lt – 05103, Vilnius
Tel. +370 650 11627
 • Keliauk – sveikai pramogauk! projekto nuostatai

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fizinio aktyvumo stiprinimo projekto „Keliauk – sveikai pramogauk!” nuostatai reglamentuoja projekto tikslus, uždavinius, taisykles, reikalavimus dalyviams , organizavimo, nugalėtojų nustatymo tvarką, apdovanojimus.

2. Projekto organizatoriai VšĮ “GYVI”

3. Projektas skirtas 16-18 metų jaunuoliams propaguoti fizinį aktyvumą, įdomiai, turiningai ir sveikai leisti laisvalaikį.

4. Projektas vyks nuo 2015-09-21 iki 2015-11-15.

II PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. PROJEKTO TIKSLAS – skatinti 16-18 metų paauglių fizinį aktyvumą, sudarant sąlygas jų saviraiškai, bendradarbiavimui, įsitraukimui į aktyvią laisvalaikio veiklą.

6. PROJEKTO UŽDAVINIAI

 • Supažindinti paauglius su fiziškai aktyvaus laisvalaikio praleidimo nauda;
 • Ugdyti paauglių planavimo, kūrybiškumo įgūdžius;
 • Lavinti gebėjimą tikslingai naudotis informacinėmis technologijomis (IT).
 • Formuoti, įtvirtinti ir išlaikyti paauglių fizinio aktyvumo (aktyvaus laisvalaikio praleidimo) įgūdžius.

III PROJEKTO DALYVIAI

7. Projekte gali dalyvauti 16-18 metų bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai, kitos mokinių komandos (klubai, būreliai, iniciatyvinės grupės, jaunimo organizacijos ir kt.)

8. Paauglių grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 asmenys.

9. Grupę gali sudaryti paaugliai besimokantys skirtingose arba tose pačiose mokyklose, klasėse, kitose ugdymo įstaigose, dalyvaujantys skirtingose arba tose pačiose neformalus švietimo užsiėmimuose (būreliuose), gyvenantys tame pačiame rajone, kieme ir pan.

10. Ta pati grupė projekte gali dalyvauti daug kartų, tačiau turi suplanuoti ir įgyvendinti naują maršrutą bei pasirinkti kitokį keliavimo būdą.

IV PROJEKTO ORGANIZAVIMAS IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

11. Informacija apie projektą skelbiama mokyklų skelbimų lentose iškabintose plakatuose, kviečiančiose dalyvauti projekto veiklose ir VšĮ “GYVI svetainėje gyvi.lt/keliauk, Všį “GYVI” socialinio tinklapio FB paskyroje www.facebook.com/gyvi.lt.

12. Projekte nusprendusi dalyvauti paauglių grupė bendru sprendimu pasirenka teritoriją, kurioje įgyvendins savo suplanuotą maršrutą.

13. Grupė suplanuoją maršrutą, kurios minimalus ilgis – 3 kilometrai. Maršrutas gali būti ilgesnis nei 3 kilometrai.

14. Planuojant ir sudarinėjant maršrutą siūlome naudotis maršrutų planavimo programėle http://onthegomap.com/#/create.

15. Grupė nusprendžia kokį keliavimo būdą pasirinks (keliaus pėsčiomis, riedučiais, riedlentėmis, rogutėmis, slidėmis ir pan.).

16. Jei grupė nusprendžia keliauti dviračiais, tuomet minimalus maršruto ilgis turi būti 12 km.

17. Kaip keliavimo būdai negali būti pasirinkti motoroleriai, motociklai, keturračiai ar kitos transporto priemonės.

18. Apie planuojamą savo maršrutą grupės nariai privalo supažindinti bent vieną suaugusį asmenį (tėvus, mokytojus, būrelių vadovus ir pan.) ir gauti jo/jų sutikimą.

19. Maršrutas turi būti užfiksuotas mažiausiai 3 nuotraukomis. Nuotraukose turi atsispindėti keliaujama trasa, keliavimo būdas, keliaujantys asmenys. Nuotraukos turi būti originalios, įdomios ir kūrybiškos.

20. Grupė turi aprašyti savo kelionės maršrutą. Aprašyme turi atsispindėti įsimintinos maršruto vietos, t.y. ką verta aplankyti, kaip keliauti norint pakartoti maršrutą, kitas įdomias smulkmenas, kuriomis norisi pasidalinti ir įkvėpti kitus pakartoti nukeliautą maršrutą.

21. Grupė turi aprašyti savo kelionės įspūdžius. Aprašymas turi susidaryti nuo 80 iki 150 žodžių. Svarbu, kad aprašyme atsispindėtų įsimintinos maršruto vietos, patirti įspūdžiai, nuotykiai, vyravusios nuotaikos, kitos įdomios smulkmenos, kuriomis norisi pasidalinti ir savo pavyzdžiu įkvėpti kitus užsiimti aktyviu laisvalaikio praleidimo būdu.

22. Suplanuotą trasą (maršruto atvaizdavimą žemėlapyje), nuotraukas ir aprašytus įspūdžius vienas iš grupės narių įkelia į internetinį tinklapį gyvi.lt/keliauk

23. Tinklapyje, vienas iš grupės narių, privalo užpildyti registracijos ir įsivertinimo anketas. Anketos pildomos jau įgyvendinus maršrutą.

V NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAI

24. Kiekvieną pirmadienį, pradedant nuo rugsėjo 28 dienos, savaitės nugalėtojai bus skelbiami internetiniame tinklapyje gyvi.lt/keliauk, skyrelyje “Laimėtojai”.

25. Kiekvieną savaitę projekto organizatoriai išrenka 4 originaliausias, kūrybiškiausias ir įdomias grupes, kurios yra apdovanojamos.

26. Kiekvieną savaitę 4 laimėtojų grupės bus apdovanojamos tokia tvarka: 3 grupės laimi puodelius su jų atsiųstomis nuotraukomis, 1 grupė laimi dėžę sulčių.

27. Projekto viduryje ir pabaigoje bus renkama po vieną originaliausią ir kūrybiškiausią grupę. Laimėjusi grupė, nepriklausomai nuo grupės narių skaičiaus, gaus 10 bilietų į nuotykių ir pramogų parką.

28. Nuvykimą į nuotykių ir pramogų parką laimėjusi grupė už savo resursais organizuoja savarankiškai.

29. Savaitės laimėtojų grupės nepraranda galimybės laimėti bilietus į nuotykių ir pramogų parką.

30. Visi laimėtojai bus skelbiami internetiniame tinklapyje gyvi.lt/keliauk bei informuoti asmeniškai jų nurodytu elektroniniu paštu.

31. Prizai laimėtojams išsiunčiami, per savaitę nuo laimėtojų paskelbimo, naudojantis kurjerių tarnybos ar pašto paslaugomis.

32. Visos projekte dalyvavusios grupės projekto pabaigoje gaus elektroninį leidinį, kuriame bus patalpinti originaliausių grupių maršrutai. Leidiniai bus išsiųsti grupių narių nurodytu elektroniniu paštu. Taip pat, su elektroniniu leidiniu bus galima susipažinti internetiniame tinklapyje gyvi.lt/keliauk

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Pateikdami darbus Projekto dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Projekto organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Projektui pateiktus kūrinius, nuotraukas ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.

34. Išsamesnė informacija apie Projektą suteikiama pateikus užklausą el. pašto adresu keliauk@gyvi.lt