Savanorystė – kas tai?

volunteer_hero

Kas yra savanorystė?

SAVANORYSTĖ – viena iš pilietiškumo raiškos formų. Ji nusako individo pilietiškumo kokybę, jo pasirengimą aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje.1

Kitaip dar vadinama SAVANORIŠKA VEIKLA – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu2

Galima teigti, kad savanorystė vykdoma asmens laisva valia, nesiekiant finansinės naudos, o siekiant prisidėti prie visuomenės bendrųjų vertybių. Tam, kad vyktų savanorystės reiškinys yra būtinos dvi sąlygos: savanoris ir adresatas (asmuo ar organizacija, kuriam šis darbas būtų skiriamas). Skaityti daugiau